Regulamin

Regulamin

 

 1. Zapisy przyjmujemy jedynie online przez formularz. Niekompletne zapisy (brak danych kontaktowych itp) nie będą przyjmowane. Zapisy przyjmujemy według kolejności zgłoszeń. Ilość miejsc jest ograniczona.
 2. Zgłoszenie na warsztaty równoznaczne jest z akceptacją tego regulaminu.
 3. Cena obejmuje uczestnictwo w wykupionych warsztatach. Cena nie obejmuje kosztów transportu uczestników, noclegu itp.
 4. Cena Full Passu obejmuje bilety na show.
 5. Wykupione warsztaty nie mogą być współdzielone z inną osobą. Nie ma również możliwości zmiany  rejestracji na tańszy rodzaj passu/warsztaty pojedyncze po zaksięgowaniu zaliczki.
 6. Warsztaty płatne są zgodnie z cennikiem podanym na wydarzeniu na facebooku. Płatności należy wnosić w PLN na konto organizatora – dane do przelewu zostaną podane w mailu w odpowiedzi na formularz zgłoszeniowy – lub w gotówce do organizatora. Można wpłacać w ratach (daty podane w treści wydarzenia) lub wpłacić całą sumę od razu. Niedotrzymanie terminu płatności którejś z rat skutkuje przeniesieniem w wyższy próg cenowy. Niedotrzymanie terminu płatności zaliczki może skutkować utratą miejsca na warsztatach na rzecz osoby z listy rezerwowej.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w razie zbyt małej ilości zgłoszeń. W takim przypadku wszystkie wpłaty zostaną zwrócone.
 8. W razie rezygnacji uczestnika z udziału w warsztatach wpłata nie jest zwracana. Istnieje możliwość odsprzedania swojego miejsca komuś innemu, po uzgodnieniu z organizatorem. Nie ma możliwości odsprzedawania warsztatów w celach zarobkowych (czyli po cenach wyższych, niż cena nabycia). Organizator nie uczestniczy w odsprzedaniu, jedynie przepisuje warsztaty na nazwisko innego uczestnika. Nie ma możliwości podzielenia passu. Jeśli w momencie odsprzedania passu pozostały jeszcze jakieś raty do opłacenia, nabywca musi wpłacić je organizatorowi w tej samej wysokości, w tych samych terminach i na tych samych warunkach, na jakich miał je wpłacić oryginalny posiadacz passu.
 9. Uczestnik zobowiązany jest do samodzielnej oceny swoich umiejętności – ale w razie wątpliwości chętnie doradzimy wahającym się! Warsztaty nie są jednak przeznaczone dla osób zupełnie początkujących.
 10. Dojazd  na  miejsce  warsztatów, organizacja transportu i noclegu  jest  we  własnym  zakresie  uczestnika.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do kosmetycznych zmian godzin warsztatów (do 30 minut) do 1 marca 2019. Zmiana godzin warsztatów w tym terminie przez organizatora nie może być podstawą do rezygnacji z miejsca na warsztatach przez uczestnika i oczekiwania zwrotu wpłaty. Prosimy o uwzględnienie tego przy planowaniu transportu. Dni w których odbywają się warsztaty pozostaną bez zmian.
 12. Uczestnicy  festiwalu  zobowiązują  się  do  utrzymania porządku – sprzątania po sobie butelek po napojach itp., a także do kulturalnego zachowania w miejscu warsztatów i występów. Uczestnicy proszeni są także o wyłączanie telefonów komórkowych na czas trwania zajęć. Obowiązuje też zakaz nagrywania zajęć. Nagranie choreografii finałowej może odbyć się jedynie w momencie określonym przez nauczyciela.
 13. Uczestnicy proszeni są o zabieranie wygodnego stroju do tańca, niehałaśliwych chust na biodra i wody do picia,  a także saggatów na warsztaty ATSowe.
 14. Prosimy o punktualne przychodzenie na warsztaty – każdego dnia prosimy o pojawienie się 15 minut przed rozpoczęciem warsztatów w celu sprawdzenia listy. Prosimy o zabieranie ze sobą identyfikatorów, które uczestnicy otrzymają pierwszego dnia przed warsztatami przy rejestracji. Pierwszego dnia warsztatów prosimy o pojawienie się pół godziny przed rozpoczęciem zajęć.
 15. Zajęcia prowadzone będą w języku angielskim. Organizator nie zapewnia tłumacza.